ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONLINE

Versie van 24/05/2021

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van LONGCHAMP artikelen door:

LES BOUTIQUES LONGCHAMP, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 1.858.000 euro, gevestigd in de rue Saint-Honoré 404 te Parijs 75001, in dit kader vertegenwoordigd door de vennootschap JEAN CASSEGRAIN, handelend als voorzitter, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Jean Cassegrain, die ingeschreven is in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 334 502 655 PARIS. Intracommunautair btw-nummer: FR 06 334 502655 of een andere onderneming die deel uitmaakt van de LONGCHAMP-groep.

Wij informeren u dat de gepersonaliseerde artikelen (My Pliage) uitsluitend worden verkocht door de onderneming LES BOUTIQUES LONGCHAMP. De collectiestukken kunnen worden verkocht door deze zelfde onderneming of door elke andere onderneming die deel uitmaakt van de LONGCHAMP-groep.

Alvorens uw bestelling op de website te bevestigen, wordt u op de hoogte gebracht van de exacte identiteit van de verkoper, door te klikken op de link naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden boven de knop "Betaling". De identiteit van de verkoper wordt ook op uw factuur vermeld..

De artikelen worden op afstand verkocht per telefoon (telefoon of SMS), per e-mail of via de volgende URL's en in de hieronder vermelde talen:

Landen

Talen

URL van de website

Duitsland

Duits

https://www.longchamp.com/de/de

Oostenrijk

Duits

https://www.longchamp.com/at/de

België

Frans

https://www.longchamp.com/be/fr

België

Nederlands

https:// www.longchamp.com/be/nl

Denemarken

Engels

https://www.longchamp.com/dk/en

Spanje

Spaans

https://www.longchamp.com/es/es

Frankrijk

Frans

https://www.longchamp.com/fr/fr

Groot-Brittannië

Engels

https://www.longchamp.com/gb/en

Ierland

Engels

https://www.longchamp.com/ie/en

Italië

Italiaans

https://www.longchamp.com/it/it

Italië

Engels

https://www.longchamp.com/it/en

Luxemburg

Duits

https://www.longchamp.com/lu/de

Luxemburg

Frans

https://www.longchamp.com/lu/fr

Países Bajos

Nederlands

https://www.longchamp.com/nl/nl

Portugal

Engels

https://www.longchamp.com/pt/en

Zweden

Engels

https://www.longchamp.com/se/en

Zwitserland

Frans

https://www.longchamp.com/ch/fr

Zwitserland

Duits

https://www;longchamp.com/ch/de

Let op: Wanneer het gaat om gepersonaliseerde artikelen, beschikt u niet over een herroepingsrecht. Voor de afhaalartikelen heeft u een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw bestelling om uw herroepingsrecht uit te oefenen, zonder sancties en zonder opgave van redenen.

 

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die op elk moment toegankelijk zijn op de website en in het bijzonder op het moment dat de bestelling wordt geplaatst of de betaling wordt uitgevoerd. Wij nodigen u uit om een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Behoudens tegenbewijs vormen de door ons geregistreerde gegevens het bewijs van de transacties en hun datum.

De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben voorrang op elk ander document. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. De nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst nadat deze op de website beschikbaar is gesteld.

Bestellingen geplaatst op afstand zijn voorbehouden voor particuliere en zakelijke "eindkopers" en niet voor wederverkoop. In het geval van Spanje zijn de bestellingen op de website https://www.longchamp.com/es/es uitsluitend voorbehouden aan particulieren "natuurlijke personen". De wederverkoop van LONGCHAMP artikelen is ten strengste verboden aan elke koper die ze professioneel zou verhandelen.

Particulieren erkennen dat zij over de vereiste capaciteit beschikken om de op de website aangeboden artikelen te contracteren en aan te schaffen.

Voor alle informatie, vragen, advies of opvolging van de bestelling staat onze Dienst Online Verkoop tot uw beschikking:

 

Landen

Telefoonnummers

Openingstijden (maandag tot vrijdag)

Openingstijden (zaterdag)

E-mailadressen

Postadres

Duitsland

+49 (0)722 139 574 29

9u-19u

10u-18u

kundenservice@eshopping.longchamp.com

LONGCHAMP – Service Vente en Ligne

12 rue Saint Florentin - 75001 PARIJS - Frankrijk

Oostenrijk

+43 (0) 15 32 33 00

9u-19u

10u-18u

kundenservice@eshopping.longchamp.com

België

+32 (0)2 513 11 40

9u-19u

10u-18u

klantenservice@eshopping.longchamp.com

Denemarken

+44 (0)20 7493 8500

9u-19u

10u-18u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Spanje

+34 (0)9 12 67 04 87 

9u-19u

10u-18u

contacto.cliente@longchamp.com

Frankrijk

01 55 90 59 69

9u-19u

10u-18u

service.clientele@longchamp.com

Groot-Brittannië

+44 (0) 20 7493 8500

8u-18u

9u-17u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Ierland

+44 (0)20 7493 8500

8u-18u

9u-17u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Italië

+39 02 89 73 49 18

9u-19u

10u-18u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Luxemburg

+352 (0)28 48 00 39

9u-19u

10u-18u

klantenservice@eshopping.longchamp.com

Nederland

+31 (0) 800 022 06 51

9u-19u

10u-18u

klantenservice@eshopping.longchamp.com

Portugal

+351 21 145 24 70

8u-18u

9u-17u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Zweden

+44 (0)20 7493 8500

9u-19u

10u-18u

customer.service@eshopping.longchamp.com

Zwitserland

+41 (0)31 300 41 07

9u-19u

10u-18u

kundenservice@eshopping.longchamp.com

 

ARTIKEL 1 – DRIE SOORTEN ARTIKELEN WORDEN TE KOOP AANGEBODEN

 • Een selectie van collectie-artikelen uit de traditionele en nieuwe collecties van het merk LONGCHAMP;
 • Gepersonaliseerde artikelen, onder de naam "My Pliage" op de website, gemaakt en geproduceerd volgens uw specificaties binnen de exclusieve limiet van de keuzemogelijkheden die worden aangeboden op het moment van de bestelling. Deze artikelen worden alleen aangeboden voor verkoop op afstand via onze website;
 • Artikelen uit onze oude collecties. Deze artikelen worden te koop aangeboden via de "Outlet"-rubriek van de website, waar dat bestaat (deze rubriek is niet vanaf alle URL's op de website toegankelijk).

De aanbiedingen van de artikelen vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Bij online verkoop wordt informatie over de beschikbaarheid van de artikelen verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.

De belangrijkste kenmerken van de artikelen, met inbegrip van specificaties, illustraties en aanduidingen van de afmetingen of, in voorkomend geval, de capaciteit van de artikelen, worden op de website vermeld.

Wij nodigen u uit om ze te lezen voordat u een bestelling plaatst, en om te verwijzen naar de beschrijving van elk artikel om de eigenschappen, de essentiële kenmerken en de levertijden te kennen.

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in de taal die in de tabel aan het begin van deze voorwaarden is aangegeven en moet uiterlijk bij de validatie van de bestelling door u worden bevestigd.

 

ARTIKEL 2 – DE EENHEIDSPRIJZEN VAN DE ARTIKELEN EN HET TOTALE BEDRAG VAN DE BESTELLING

De prijzen van de artikelen zijn inclusief alle belastingen (BTW-tarief van kracht op de dag dat uw bestelling wordt geplaatst), exclusief transportkosten en eventuele douanerechten. Ze zijn aangeduid in euro's, behalve voor Zwitserland, waar ze in Zwitserse franken (CHF) zijn aangegeven, Denemarken, waar ze in Deense kronen (DKK) zijn aangegeven, Zweden, waar ze in Zweedse kronen (SEK) zijn aangegeven, en Groot-Brittannië waar ze in ponden zijn aangegeven.

Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met dien verstande dat de artikelen worden gefactureerd op basis van de ten tijde van de bestelling geldende bepalingen.

Het totale bedrag van de bestelling die u van plan bent te plaatsen is zichtbaar bij elke stap van de validatie van uw bestelling en, indien van toepassing, op het moment van de validatie van uw betaling.

 

ARTIKEL 3 – DE BESTELLING

3.1. Elke bestelling is beperkt per klant, exclusief transportkosten en eventuele douanerechten, tot een maximum totaalbedrag van:

 • tienduizend (10.000) euro/CHF/pond inclusief BTW
 • vijfenzeventigduizend (75.000) DKK inclusief BTW,
 • honderd en drieduizend (103.000) SEK inclusief BTW.

Er wordt gespecificeerd dat de bestelling niet meer mag bevatten dan:

 • drie (3) identieke artikelen (identiek model, materiaal en kleuren); en/of
 • in totaal tien (10) artikelen.

Bovendien zullen aankopen bij dezelfde klant over een periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden beperkt zijn tot twintig (20) artikelen, ongeacht hun referenties.

3.2. Bovendien is het aanvaarden van online bestellingen afhankelijk van de naleving van een procedure waarvan de belangrijkste stappen als volgt zijn:

 • Selectie van het (de) artikel(en):
 • Voor collectie-artikelen: selectie van de kleur;
 • Voor gepersonaliseerde artikelen: selectie van het model, en vervolgens personalisering van het artikel in verschillende stappen;
 • Keuze van de geschenkoptie en toevoeging van een persoonlijke boodschap;
 • Keuze van leveringswijze en facturatieadres;
 • Bankgegevens;
 • Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden;
 • Validatie van de bestelling door middel van de "BETALING" knop.

De artikelen in uw winkelmand blijven zichtbaar bij elke stap van de validatie van uw bestelling.

U heeft de mogelijkheid om de details van uw bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat u uw aanvaarding bevestigt. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden of te corrigeren.

De registratie van een bestelling op de website wordt uitgevoerd wanneer u deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en uw bestelling te valideren. Deze validatie impliceert de aanvaarding in van het geheel van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Zodra uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een afdrukbare bevestiging van de bestelling per e-mail ter vervanging van een bestelformulier met daarin het volgende:

 • de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden,
 • de gegevens van onze Dienst Online Verkoop,
 • informatie over het herroepingsrecht,
 • het herroepingsformulier (gehecht aan de Algemene Verkoopvoorwaarden).

De verkoop is pas definitief na verzending van deze bestellingsbevestiging per e-mail.

Elke bestelling die op de website wordt geplaatst, door u wordt gevalideerd en door ons aan u wordt bevestigd, onder de voorwaarden en op de wijze zoals hierboven beschreven, vormt de totstandkoming van een overeenkomst die op afstand tussen ons wordt gesloten.

Een elektronisch bericht ter bevestiging van de verzending zal u worden toegestuurd wanneer uw bestelling wordt verzonden.

De factuur zal online beschikbaar zijn vanaf uw klantenaccount.

3.3. Belangrijk

Voor gepersonaliseerde artikelen beschikt u over een termijn van vierentwintig (24) uur vanaf het doorgeven van uw bestelling om uw bestelling te annuleren. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin is aangegeven.

Wij behouden ons het recht voor om een abnormale bestelling of een te kwader trouw geplaatste bestelling niet te honoreren, evenals om enige andere legitieme reden.

3.4. Specifiek geval van bestellingen die per telefoon (oproep of SMS) of e-mail zijn geplaatst:

Ontvangt u een e-mailbericht met daarin een link waarmee u toegang krijgt tot het betaalplatform van Adyen. Op dit platform kunt u:

 • overgaan tot de betaling van uw bestelling;
 • de Algemene Verkoopvoorwaarden accepteren;
 • uw bestelling valideren.

Zodra uw bestelling is geplaatst, ontvangt u een afdrukbare bevestiging van de bestelling per e-mail ter vervanging van een bestelformulier met daarin het volgende:

 • de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden,
 • de gegevens van onze Dienst Online Verkoop,
 • informatie over het herroepingsrecht,
 • het herroepingsformulier (gehecht aan de Algemene Verkoopvoorwaarden),

Een elektronisch bericht ter bevestiging van de verzending zal u worden toegestuurd wanneer uw bestelling wordt verzonden.

 

ARTIKEL 4 – DE BETALING

De betaling van uw aankopen gebeurt uitsluitend, bij het plaatsen van uw bestelling, met een creditcard (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express) of via een PayPal-rekening. De betaling gebeurt via het Adyen-betalingsplatform voor bestellingen die per telefoon of e-mail worden geplaatst.

Uw creditcard- of PayPal-rekening wordt gedebiteerd :

 • Voor de gepersonaliseerde artikelen: vierentwintig (24) uur na het plaatsen van uw bestelling, in de valuta van uw bestelling;
 • Voor afhaalartikelen: op het moment van verzending van uw bestelling.

U doet uw aankopen in alle veiligheid, de vertrouwelijkheid van de bankgegevens die u via de website doorgeeft aan een erkende bankinstelling (of via het Adyen online betalingsplatform voor bestellingen per telefoon of e-mail) wordt gewaarborgd in een beveiligde omgeving (SSL-protocol).

De creditcardnummers worden niet opgeslagen op onze website, maar op de beveiligde website van een bank.

In het kader van elektronische betalingen en om het frauduleuze gebruik van betaalmethoden op het internet tegen te gaan, controleren wij de betrouwbaarheid van de door u ingevoerde gegevens bij het plaatsen van uw bestelling.

Zo controleren we de overeenkomst tussen het creditcardadres en het factuuradres.

Wij behouden ons ook het recht voor om aanvullende informatie of documenten (fotokopie van de identiteitskaart, bewijs van verblijf,...) op te vragen om uw aankoop te valideren en uw pakket te verzenden. Deze verzoeken zullen per e-mail of telefonisch worden gedaan:

 • Voor een bestelling die een ander afleveradres heeft dan het factuuradres;
 • Voor nieuwe klanten;
 • Voor bestellingen boven de tweehonderd (200) euro/CHF/pond, tweeduizend (2000) SEK of duizend vijfhonderd (1500) DKK.

Wij blijven eigenaar van de verkochte artikelen tot de volledige betaling van de prijs, inclusief BTW, transportkosten en eventuele douanerechten.

 

ARTIKEL 5 – LEVERING

Er worden verschillende leveringsmethoden aangeboden in het kader van de verkoop op afstand:

Thuislevering:

De thuisleveringen worden gedaan door Chronopost van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 13u of door UPS van maandag tot en met vrijdag.

Click & Collect levering :

U kunt uw bestelling gratis afhalen in een van de winkels die worden aangeboden op het moment dat u uw bestelling plaatst.

5.1. LEVERING – BESTEMMING

De artikelen die online te koop aangeboden worden, zullen worden geleverd volgens de volgende voorwaarden:

URL van de website

Land van levering

Uitgesloten gebieden / Leveringsbeperkingen

https://www.longchamp.com/fr/fr

Europees Frankrijk, inclusief Corsica

Klik hier

https://www.longchamp.com/be/fr (Franstalige versie)

https://www.longchamp.com/be/nl (Nederlandstalige versie)

België

Franstalige versie :

Klik hier

Nederlandstalige versie :

Klik hier

https://www.longchamp.com/lu/de (Duitstalige versie)

https://www.longchamp.com/lu/fr (Franstalige versie)

Luxemburg

Duitstalige versie :

Klik hier

Franstalige versie :

Klik hier

https://www.longchamp.com/nl/nl

Nederland

Klik hier

https://www.longchamp.com/at/de

Oostenrijk

Klik hier

https://www.longchamp.com/es/es

Spanje

Klik hier

https://www.longchamp.com/ie/en

Ierland

Klik hier

https://www.longchamp.com/de/de

Duitsland

Klik hier

https://www.longchamp.com/dk/en

Denemarken

Klik hier

https://www.longchamp.com/it/en

(Engelse versie)

https://www.longchamp.com/it/it

(Italiaanse versie)

Italië

 Engelse versie :

Klik hier

Italiaanse versie :

Klik hier

https://www.longchamp.com/se/en

Zweden

Klik hier

https://www.longchamp.com/pt/en

Portugal

Klik hier

https://www.longchamp.com/ch/fr (Franstalige versie)

https://www.longchamp.com/ch/de (Duitstalige versie)

Zwitserland

Franstalige versie :

Klik hier

Duitstalige versie :

Klik hier

https://www.longchamp.com/gb/en

Groot-Brittannië

Klik hier

 

Uw bestelling zal worden afgeleverd op het adres dat u bij het plaatsen van uw bestelling heeft opgegeven.

Let op: De leveringslocaties zijn afhankelijk van het URL-adres van de gekozen website om de bestelling te plaatsen. Om uw bestelling in uw land van verblijf te laten bezorgen, moet u een bestelling plaatsen via de URL van de website van het betreffende land. Zo is bijvoorbeeld levering in Frankrijk alleen mogelijk vanaf de URL van de website in Frankrijk.

Ter informatie en om de efficiëntie te waarborgen, worden de verstrekte gegevens geanalyseerd door Adyen.

De artikelen zijn door ons verzekerd tot aan de levering.

 

5.2. LEVERING – TARIEVEN

Land van levering

Leveringsmethodes

Tarieven*

Europees Frankrijk, inclusief Corsica

Chronopost

€ 9

Click & Collect

Gratis

België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Ierland, Italië, Portugal

UPS

€ 9

Click & Collect

Gratis

Zwitserland

UPS

CHF 9

Click & Collect

Gratis

Groot-Brittannië

UPS

£ 5

Click & Collect

Gratis

Zweden

UPS

95 SEK

Click & Collect

Gratis

Denemarken

UPS

70 DDK

Click & Collect

Gratis

*De transportkosten en eventuele douanerechten worden vermeld tijdens het bestelproces voor de validatie.

 

5.3. LEVERING – TERMIJNEN

Tijdens het bestelproces verschijnt een leveringstermijn voor de validatie. Tenzij er tijdens de vakantieperiodes specifieke termijnen worden aangegeven, wordt uw bestlling binnen een maximum van deze termijnen geleverd: 

Collectie-artikelen

Thuislevering door Chronopost

2 tot 3 werkdagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling.

Thuislevering door UPS

5 tot 6 werkdagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling.

Click & Collect

1/ Indien het artikel beschikbaar is in de winkel: 6 uur na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

2/ Indien het artikel niet beschikbaar is in :

 • Voor levering in Frankrijk: 2 tot 3 werkdagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling.

 • Voor de andere landen: 5 tot 6 werkdagen vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling.

Gepersonaliseerde artikelen

Thuislevering door Chronopost of UPS

2 tot 3 weken vanaf de datum van het plaatsen van de bestelling.

Click & Collect

 

 

     

U heeft uw bestelling niet ontvangen binnen de aangegeven termijn

ð U heeft de verzendbevestiging per e-mail ontvangen, maar u heeft uw bestelling niet binnen de aangegeven termijn ontvangen:

U kunt contact opnemen met de koerier op het volgende adres:

- Chronopost: http://www.chronopost.fr ("volg een zending") of telefonisch op 09 69 391 391 (oproep niet tegen betaling) van maandag tot vrijdag van 8u tot 19u en op zaterdag van 8u tot 12u.

- UPS: www.ups.com.

Bij leveringen in België dient men er rekening mee te houden dat bezwaren of klachten over vertragingen binnen een termijn van maximaal zeven dagen, de dag van ontvangst niet meegerekend, per buitengerechtelijke handeling of aangetekende brief aan de koerier moeten worden meegedeeld.

Neem hiervoor contact met ons op via e-mail op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin van dit document is aangegeven.

Wij preciseren dat in geval van verlies van een pakket of een geschil met betrekking tot de levering ervan (voorbeeld: pakket dat volgens de koerier zou zijn geleverd maar dat u niet daadwerkelijk hebt ontvangen), de koerier ertoe zal worden gebracht een onderzoek in te stellen waarbij bepaalde documenten bij u kunnen worden opgevraagd. Deze documenten zijn noodzakelijk voor het goede verloop en de oplossing van het onderzoek. Indien de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, kan het onderzoek niet worden afgerond.

ð Als u aan het einde van de aangegeven termijn uw bestelling niet heeft ontvangen:

U kunt ons vragen (per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager) om de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten.

Indien wij deze termijn niet in acht hebben genomen, kan de verkoop, indien u dat wenst, worden geannuleerd (per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager).

De verkoop wordt als geannuleerd beschouwd na ontvangst van de brief of na schriftelijke kennisgeving van deze annulering door ons, tenzij wij ze in de tussentijd hebben uitgevoerd.

U krijgt alle betaalde bedragen (inclusief verzendkosten betaald op het moment van de bestelling van het (de) betrokken artikel(en)) terug binnen een maximum van veertien (14) dagen na de datum waarop de verkoop is gemeld.

 

5.4. LEVERING – ONTVANGST

5.4.1. WAARSCHUWINGEN

Levering door Chronopost:

Voor binnenlandse zendingen is er een interactieve leveringsdienst (Predict) opgezet. U zult van Chronopost een afleveringsbericht ontvangen bij de verwerking van uw pakket, alsook in het geval van een mislukte levering. 

U kunt de volgende handelingen rechtstreeks bij Chronopost uitvoeren:

 • De oorspronkelijke leveringsdatum wijzigen (binnen maximaal 6 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum), en/of
 • Een ander afleverpunt dan het oorspronkelijk gekozen afleverpunt kiezen, namelijk:
  • een postkantoor;
  • een door Chronopost voorgesteld afleverpunt binnen de oorspronkelijke leveringsperimeter (Pick-uplocatie of Chronopost-vestiging);
  • het vermelde adres van een buur;
  • een veilige plaats van levering in overleg met Chronopost.

Om op de hoogte te blijven van de levering van Chronopost en om uw levering beter te kunnen volgen, moet uw mobiele telefoonnummer en/of e-mailadres worden doorgegeven aan Chronopost (verplichte informatie op de vrachtbrieven en/of bij het verzenden van elektronische bestanden aan het einde van de dag).

Elk artikel dat nog in bewaring is, wordt pas overhandigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

 

Levering door UPS:

Land van levering

Voorwaarden

Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Zweden

De dag voor de geplande levering zult u een e-mail en/of sms van UPS ontvangen met de mededeling dat de levering de volgende dag is gepland.

Na deze melding kunt u:

 • Het pakket direct volgen door op het trackingnummer 1Z te klikken; en/of
 • Een andere afleverlocatie selecteren door te klikken op de "Afleveradres nu wijzigen" link.

Voor de andere landen:

UPS zal uw pakket afleveren in ruil voor uw handtekening, mits u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in het land van levering heeft bereikt.

Als u een bericht van levering van UPS ontvangt, neem dan onmiddellijk contact op met UPS om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Na drie (3) afleverpogingen wordt het pakket gedurende vijf (5) dagen in het dichtstbijzijnde UPS-centrum opgeslagen. Het zal vervolgens aan ons worden teruggegeven. Hetzelfde geldt in geval van een onjuist adres.

 

Click & Collect levering :

U heeft vijftien (15) kalenderdagen de tijd om uw pakket op te halen. Deze termijn begint te lopen vanaf de ontvangst door u van het elektronische bericht dat u op de hoogte stelt van de beschikbaarheid van uw pakket in de LONGCHAMP winkel die u hebt gekozen bij het plaatsen van uw bestelling.

Wij nodigen u uit om naar de gekozen LONGCHAMP winkel te gaan met een originele, geldige ID en het bestelnummer dat u eerder heeft gekregen.

Als uw bestelling door een derde partij wordt opgehaald, moet deze een identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Na deze periode van vijftien (15) kalenderdagen nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze Dienst Online Verkoop op het adres dat in de tabel aan het begin van dit document is vermeld.

 

5.4.2. BEZWAREN

Controleer bij ontvangst van uw bestelling systematisch de staat van uw pakket, de goede staat van het bestelde artikel en de conformiteit met de bestelling.

 • Als u merkt dat uw pakket of artikel beschadigd is, vermeld dit dan op de afleveringsbon van de transporteur en neem onmiddellijk contact met ons op via e-mail op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin van dit document is aangegeven.

Wij nodigen u ook uit om de verzendverpakking te bewaren.

Vergeet in uw bericht niet om de waargenomen schade te vermelden (natte verpakking, gat, open, etc.). In alle gevallen heeft u vanaf de ontvangst van uw pakket een termijn van drie (3) dagen, met uitzondering van de feestdagen, om de koerier per buitengerechtelijke handeling of aangetekende brief op de hoogte te stellen van eventuele bezwaren. Deze termijn bedraagt twee (2) maanden voor leveringen in Nederland en twee (2) dagen voor leveringen in België.

Specifieke aanbevelingen met betrekking tot de koerier Chronopost: De digitale handtekening van de ontvanger en de reproductie ervan zijn het bewijs van de levering van de pakketten en de partijen erkennen dat deze handtekening dezelfde juridische waarde heeft als een traditionele handtekening op papier.

Tijdens de levering moet elke beschadiging of afwijking het voorwerp uitmaken van een schriftelijk, nauwkeurig, volledig, gedateerd en ondertekend bezwaar door de ontvanger op de leveringsbon.

 • Indien het (de) geleverde artikel(en) niet overeenkomt (overeenkomen) met uw bestelling, kunt u het (de) artikel(en) retourneren, in overeenstemming met de procedures hieronder "Retourzending" en "Garanties".

 

ARTIKEL 6 – RETOUR – HERROEPINGSRECHT

Naast de in artikel 5.3 bedoelde gevallen van retour. (Vertraging in de levering), en 8.1. (Wettelijke garanties) u kunt uw herroepingsrecht uitoefenen onder de volgende voorwaarden:

 

6.1. GEPERSONALISEERDE ARTIKELEN

Gezien het unieke en gepersonaliseerde karakter van het gepersonaliseerde artikel, kan het niet worden geretourneerd of omgeruild.

Als gevolg hiervan heeft u geen recht om uw herroepingsrecht in te roepen. We raden u ook aan om de nodige tijd en aandacht te besteden aan het maken van uw artikel.

 

6.2. COLLECTIE-ARTIKELEN

U beschikt over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw artikel(en) om uw herroepingsrecht uit te oefenen (in het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde artikelen, gaat deze termijn in op de dag van ontvangst van het laatste artikel).

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door uw artikel(en) per post of rechtstreeks in de winkel aan ons terug te sturen.

Zorg er in alle gevallen voor dat u uw artikel(en) compleet (instructies, accessoires, etc.) en in de originele staat retourneert, met de verpakking en een kopie van uw factuur. Onvolledige, beschadigde of bevuilde geretourneerde artikelen zullen niet worden geaccepteerd.

 

6.2.1. RETOUR PER POST

6.2.1.1. Voor leveringen in Zwitserland

U beschikt over een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van uw bestelling om naar onze website te gaan, onder de rubriek "Contact", en het formulier "Omruilen en retourneren" in te vullen.

U kunt ons ook voor het verstrijken van deze termijn het herroepingsformulier sturen dat aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gehecht of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw voornemen tot herroeping uitspreekt.

- Per e-mail: kundenservice@eshopping.longchamp.com; of

- Per post: LGP E-SHOPPING - RUE GUSTAVE EIFFEL - ZI D'ETRICHE - 49500 SEGRE- Frankrijk.

U dient uw artikel uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van uw besluit tot herroeping aan ons terug te sturen met behulp van het vooraf ingevulde en voorafbetaalde retouretiket dat u elektronisch wordt toegestuurd.

Neem na ontvangst van dit document contact op met UPS om een afspraak te maken (UPS haalt het pakket direct bij u thuis op). Waarschuwing: aarzel niet om contact op te nemen met UPS, aangezien het retouretiket een vervaldatum heeft en binnen twee (2) weken na ontvangst moet worden gebruikt.

 

6.2.1.2. Voor leveringen naar andere landen

U beschikt over een termijn van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van uw bestelling om naar onze website te gaan, onder de rubriek "Contact", en het formulier "Omruilen en retourneren" in te vullen.

U kunt ons ook voor het verstrijken van deze termijn het herroepingsformulier sturen dat aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden is gehecht of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw voornemen tot herroeping uitspreekt.

 • Per e-mail op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin van dit document is aangegeven; of
 • Per post: LGP E-SHOPPING - RUE GUSTAVE EIFFEL - ZI D'ETRICHE - 49500 SEGRE- Frankrijk.

Zodra uw retouraanvraag is gevalideerd, zullen wij u voorzien van een retournummer en een internetlink waarmee u uw retourzending(en) direct online kunt voltooien bij ColiBack.

U dient uw artikel uiterlijk veertien (14) dagen nadat u op de hoogte bent gesteld van uw besluit om uw bestelling te herroepen, via een van ColiBack's transportpartners, terug te sturen naar ons met behulp van het vooraf ingevulde en vooraf betaalde retouretiket dat u van haar website kunt afdrukken. Waarschuwing: het retouretiket heeft een vervaldatum en moet binnen veertien (14) dagen na uitgifte worden gebruikt.

 

6.2.1.3. Gemeenschappelijke bepalingen voor alle landen

Wij verbinden ons ertoe om u het totale bedrag terug te betalen dat u betaald heeft op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst, namelijk:

 • het (de) artikel(en) dat (die) u naar ons heeft teruggestuurd,
 • de verzendkosten (heen) in verband met dit artikel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.1. van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Let op, de retourkosten die wij hebben voorgeschoten (zie bovenstaand retouretiket, vooraf ingevuld en vooruitbetaald door ons) blijven voor uw rekening en worden dus in mindering gebracht op het totale bedrag van uw terugbetaling.

Met andere woorden, het bedrag dat wordt terugbetaald, komt overeen met de prijs van uw artikel(en).

Terugbetaald bedrag =            de prijs van het/de geretourneerde artikel(en)

+ verzendkosten (heen) betaald door de consument

– de verzendkosten voor de retourzending worden betaald door LONGCHAMP

In het geval van een bestelling bij een LONGCHAMP winkel, zal het bedrag van de terugbetaling overeenkomen met de prijs van uw artikel(en), waarbij de verzendkosten (heen) door ons zijn gedekt.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als die welke gebruikt werd voor de eerste transactie, zo snel mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop wij op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om u te herroepen.

Wij behouden ons echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het (de) artikel(en) is (zijn) geretourneerd of tot u ons een bewijs van verzending van het (de) artikel(en) hebt verstrekt, afhankelijk van wat het eerst komt.

 

6.2.2. RETOUR IN DE WINKEL

U heeft 30 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om een van de LONGCHAMP winkels van uw keuze te bezoeken in het land dat overeenkomt met de URL van de website waarop u uw bestelling heeft geplaatst (bijvoorbeeld: URL van de Franse website = retour mogelijk in een van de LONGCHAMP winkels in Frankrijk), met  uitzondering van de winkels van Saint-Barthélémy en Saint-Martin, de  warenhuizen, verkooppunten van verschillende merken, de "Outlet"-winkels, duty free verkooppunten en de winkels in de luchthavens.

Let op: artikelen uit de oude collecties (= artikelen gekocht via de "Outlet"-rubriek van de website) kunnen niet worden geretourneerd in de winkel. Voor deze artikelen nodigen wij u uit uw retourzending per post te doen volgens de procedure beschreven in artikel 6.2.1.

Vergeet niet uw factuur mee te nemen.

Wij zullen overgaan tot de terugbetaling van uw artikel(en) en de verzendkosten (heen) voor dat (die) artikel(en), tenzij u hebt gekozen voor levering in de winkel of de Click & Collect (in dat geval wordt alleen de prijs van uw artikel(en) aan u terugbetaald).

De terugbetaling zal uitsluitend gebeuren via creditcard, met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Indien u niet akkoord gaat, kunt u uw herroepingsrecht alleen per post uitoefenen volgens de in 6.2.1 beschreven procedure.

 

ARTIKEL 7 – OMRUILEN

7.1. GEPERSONALISEERDE ARTIKELEN

Gezien het unieke en gepersonaliseerde karakter van het gepersonaliseerde item, kan het niet worden omgeruild.

7.2. COLLECTIE-ARTIKELEN

De artikelen zijn omruilbaar in elke LONGCHAMP winkel of warenhuis in Europa, met  uitzondering van de winkels van Saint-Barthélémy en Saint-Martin, de  warenhuizen, verkooppunten van verschillende merken, de "Outlet"-winkels, duty free verkooppunten en de winkels in de luchthavens.

Vergeet niet uw factuur mee te nemen.

Voor artikelen uit de collectie van het huidige seizoen (lente-zomercollectie van januari tot begin juli en herfst-wintercollectie van juli tot begin januari) worden geen termijnen opgelegd.

Voor artikelen uit eerdere collecties heeft u vanaf de ontvangst van uw bestelling dertig (30) dagen de tijd om uw artikel(en) om te ruilen.

De omruiling van uw artikel(en) zal gebeuren onder de volgende voorwaarden:

 

Het artikel dat u in ruil wilt verkrijgen is van een hogere waarde.

Het artikel dat u in ruil wilt verkrijgen is van een lagere waarde.

U zult het verschil moeten betalen tussen de waarde van dit artikel en het door u bestelde artikel.

Verschil ≥ 100 €/CHF/£ of 1000 SEK of 750 DKK:
tegoed 1 jaar geldig in de LONGCHAMP winkels en "Outlet" winkels in hetzelfde land.

Verschil < 100 €/CHF/£ of 1000 SEK of 750 DKK: terugbetaling van het verschil per creditcard.

De geretourneerde artikelen moeten compleet zijn (instructies, accessoires, etc.) in hun originele staat, met verpakking en kopie van de factuur. Onvolledige, beschadigde of bevuilde artikelen zal niet worden omgeruild.

 

ARTIKEL 8 – GARANTIES – KLANTENSERVICE – VERANTWOORDELIJKHEID

8.1. WETTELIJKE GARANTIES

De aangeboden artikelen voldoen aan de geldende regelgeving. Zij genieten van de expertise en kwaliteit van LONGCHAMP en van de wettelijke garanties.

In het kader van de implementatie van wettelijke garanties nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin van dit document is vermeld. Na verificatie zullen wij u informeren over de te volgen procedure.

Hieronder vindt u de bepalingen met betrekking tot de wettelijke garanties die gelden voor elk van de landen waar wij producten op de markt brengen.

FRANKRIJK

• Wettelijke garantie van conformiteit

U beschikt over een termijn van twee (2) jaar om de wettelijke garantie van overeenstemming in te roepen na de levering van de artikelen in overeenstemming met de artikelen L217-4 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumptie.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen vierentwintig (24) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

• Garantie tegen verborgen gebreken

U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

SPANJE

• Wettelijke garantie van conformiteit

U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

In het geval van een gebrek, kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

Elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen vierentwintig (24) maanden na levering manifesteert, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

• Garantie tegen verborgen gebreken

U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

ZWITSERLAND

• Wettelijke garantie van conformiteit

U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

In dit geval kunt u, in plaats van de prijs te verlagen of het artikel te retourneren, kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de geldende kostenvoorwaarden.

Elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen vierentwintig (24) maanden na levering manifesteert, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

• Garantie tegen verborgen gebreken

U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

DUITSLAND

• Wettelijke garantie van conformiteit

U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het gebrek aan conformiteit dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen manifesteert, geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

• Garantie tegen verborgen gebreken

U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment van de levering van de artikelen.

In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

OOSTENRIJK:

• Wettelijke garantie van conformiteit

U beschikt over een termijn van twee (2) jaar na de levering van de goederen om de vermelde garantie in te roepen.

Wanneer het product defect is, kunt u - onder voorbehoud van de toepasselijke kosten – kiezen tussen herstelling of omruiling van het product.

Elk gebrek dat binnen de zes (6) maanden na levering duidelijk wordt, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht om het bestaan van het defect tijdens deze periode te bewijzen.

• Garantie tegen verborgen gebreken

U beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf het tijdstip van levering en zes (6) maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek om de vermelde garantie in te roepen.

Na de vaststelling van een gebrek dat het voorwerp geheel of deels onbruikbaar maakt voor het doel waarvoor het bestemd is, kunt u ofwel de koop annuleren ofwel een korting op de verkoopprijs verkrijgen.

BELGIË

• Wettelijke garantie van conformiteit

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het ogenblik van de levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar na de levering voordoet. De vordering van de consument verjaart binnen één (1) jaar na de dag waarop hij het gebrek aan conformiteit vaststelt, maar deze termijn mag niet vóór het einde van de termijn van twee (2) jaar verstrijken.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het gebrek aan conformiteit dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen manifesteert, geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

De consument is verplicht de verkoper binnen twee (2) maanden na de dag waarop de consument het gebrek aan conformiteit vaststelt, op de hoogte te stellen van het gebrek.

In geval van een gebrek aan conformiteit kunt u kiezen tussen het kosteloos herstellen of vervangen van de goederen, tenzij dit onmogelijk of buitenproportioneel is. Indien u geen recht heeft op reparatie of vervanging van de goederen, of indien de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast wordt uitgevoerd, kunt u een passende vermindering van de prijs of beëindiging van de overeenkomst eisen, tenzij het gebrek aan conformiteit gering is.

• Garantie tegen verborgen gebreken

Na de twee (2) jaar zoals hierboven bedoeld met betrekking tot de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet u van de garantie tegen verborgen gebreken indien u een gebrek ontdekt dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat dit gebruik zo sterk vermindert dat u het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als u het had gekend.

Uw vordering moet dan binnen een korte periode na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.

In het geval van een verborgen gebrek, bent u vrij om te kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs.

LUXEMBURG

• Wettelijke garantie van conformiteit

U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

• Garantie tegen verborgen gebreken

Bovendien kunt u ervoor kiezen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel toe te passen.

U heeft één (1) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

NEDERLAND

U beschikt over een termijn van twee (2) jaar om de wettelijke garantie van overeenstemming in te roepen na de levering van de artikelen.

Indien blijkt dat artikelen gebreken vertonen en/of niet aan bovenvermelde normen voldoen, heeft u het recht, ten eerste, om het artikel te laten herstellen of vervangen, en, indien dit niet mogelijk is of redelijkerwijs niet van ons kan worden gevraagd, ten tweede, heeft u het recht de verkoop te annuleren of een korting te ontvangen op de verkoopprijs. onder de toepasselijke prijsvoorwaarden.

Elke niet-overeenstemming die zich binnen de zes (6) maanden vanaf de levering manifesteert wordt geacht al te hebben bestaan op het tijdstip van aflevering. U hoeft het bestaan van een niet-overeenstemming die zich manifesteert tijdens deze periode dus niet te bewijzen.

GROOT-BRITTANNIË 

U beschikt over een termijn van zes (6) jaar om een beroep te doen op de wettelijke garanties na de levering van de artikelen.

Gedurende de periode van dertig (30) dagen na levering van de artikelen, heeft u een "korte periode van recht op afwijzing" in het geval van een defect artikel.  In dit geval heeft u het recht om de artikelen te weigeren en een volledige terugbetaling te vragen. Wij zullen de redelijke retourkosten van de artikelen betalen (d.w.z. alle redelijke kosten die zijn gemaakt om de artikelen te retourneren via een overeengekomen gewone post/koeriermethode), tenzij:

•           U laat de artikelen in een LONGCHAMP winkel afleveren en u brengt de artikelen terug in dezelfde winkel;

;•          De artikelen worden per post geleverd en u stelt ze ter beschikking van LONGCHAMP zodat deze ze op uw afleveradres kan afhalen.

In plaats daarvan kunt u een reparatie of vervanging aanvragen. Deze termijn is niet beperkt tot dertig (30) dagen, en wanneer de termijn van dertig (30) dagen voor de "korte termijn van recht op afwijzing" is verstreken, kunt u nog steeds gebruik maken van dit recht van beroep.

Als u gebruik maakt van uw recht op reparatie of vervanging, maar de eerste poging tot reparatie/vervanging is nog steeds gebrekkig of niet-conform, of reparatie/vervanging is niet mogelijk, dan heeft u recht op een "definitief recht op afwijzing", waardoor u de artikelen kunt terugsturen en een terugbetaling kunt vragen of de artikelen kunt behouden maar een korting op de prijs voor het defect vragen.

Indien het definitieve afwijzingsrecht meer dan zes (6) maanden na levering van de artikelen wordt uitgeoefend, kan LONGCHAMP een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling om rekening te houden met het gebruik dat u reeds heeft ontvangen.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

IERLAND

U heeft een termijn van zes (6) jaar om een beroep te doen op de wettelijke garantie.

Uw vordering moet binnen een korte periode na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na de aankoop wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

In het geval dat een defect is bewezen, kunt u een terugbetaling krijgen voor uw product, of als dat niet het geval is, de reparatie of vervanging ervan.

ITALIË

 U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

 

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van de artikelen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel 130 van het Wetboek van Consumptie.

 

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

 

Elk gebrek aan conformiteit moet binnen twee (2) maanden na de datum waarop het gebrek is vastgesteld, worden gemeld.

 

PORTUGAL

 U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke garantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

 

In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van de artikelen, of een gedeeltelijke terugbetaling van de totale prijs van de artikelen.

 

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen twee (2) jaar na de aankoop van de artikelen wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van de aankoop van de artikelen. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

DENEMARKEN

U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

 

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

In dit geval kunt u kiezen tussen het repareren of vervangen van de artikelen, of, als het repareren of vervangen van de artikelen onmogelijk is (maar alleen als het gaat om een aanzienlijk defect), het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de prijs van de artikelen.

U wordt de prijs van uw product terugbetaald als we de taak niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren.

ZWEDEN

U heeft drie (3) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke garantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

In dat geval kunt u kiezen tussen:

1/ de reparatie of vervanging van de artikelen, of

2/ de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de prijs van de artikelen indien reparatie of vervanging van de artikelen onmogelijk is, of niet kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de consument.

 

8.2. KLANTENSERVICE

De klantenservice van LONGCHAMP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van slijtagereparaties aan uw artikelen en voor het uitvoeren van reparaties in het kader van de uitvoering van de wettelijke garanties.

Om contact op te nemen met onze klantenservice nodigen wij u uit om bij voorkeur een e-mail te sturen naar het adres dat in de tabel aan het begin van dit document is vermeld.

U kunt ook een bezoek brengen aan een LONGCHAMP winkel of erkende LONGCHAMP wederverkoper.

Onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen wordt uw artikel naar onze werkplaatsen gestuurd, die de juiste beslissing zullen nemen:

 • In geval van een fabricagefout die door onze werkplaatsen wordt vastgesteld en gevalideerd, repareren wij uw artikel gratis of vervangen wij het door een nieuw artikel van gelijke waarde.

 • Voor reeds gebruikte artikelen kan de reparatie tegen een vergoeding worden uitgevoerd (de meest voorkomende reparatietarieven zijn in elke winkel verkrijgbaar). Het bedrag wordt u meegedeeld bij het indienen van uw artikel.

 • Uw artikel zal niet worden gerepareerd als het te versleten is. Het zal u dan worden geretourneerd zoals het is.

 

8.3. VERANTWOORDELIJKHEID

De keuze om een artikel te kopen is uw eigen verantwoordelijkheid. De foto's en grafieken die op de website worden gepresenteerd zijn niet contractueel en zijn niet bindend voor ons.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het mogelijke verschil in kleur tussen "scherm/realiteit", de voorwaarden van de persoonlijke boodschap die u bij uw geschenk voegt en de mogelijke gevolgen daarvan, de keuzes van personalisatie van het gepersonaliseerde artikel dat niet geschikt zou zijn, zelfs als het een geschenk is.

Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk of in gebreke voor enige vertraging of niet-nakoming als gevolg van het optreden van een geval van overmacht.

Ten slotte vestigen wij uw aandacht op het feit dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een bestelling van een minderjarige, ongeacht of de ouders deze bestelling al dan niet hebben goedgekeurd.

 

ARTIKEL 9 – BEWARING VAN DOCUMENTEN

Voor elke bestelling van meer dan honderdtwintig (120) euro/CHF/pond of duizend tweehonderddertig (1230) SEK of negenhonderd (900) DKK inclusief belasting, verbinden wij ons ertoe de documenten met betrekking tot de transactie gedurende een periode van tien (10) opeenvolgende jaren te bewaren. Wij garanderen dat u er te allen tijde toegang toe heeft, op aanvraag.

 

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling en zijn op geen enkel moment bestemd om te worden verkocht, verkocht of verhuurd aan derden.

Deze informatie kan ook worden gebruikt voor statistische doeleinden, marketinganalyse en monitoring van klantenrelaties.

Als u ervoor kiest om u te abonneren op onze commerciële aanbiedingen, kunnen wij u promotionele aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen of ander nieuws van het merk LONGCHAMP per post, e-mail, sms of telefoon toesturen, afhankelijk van het medium dat u hebt gekozen. Deze aanbiedingen, nieuws en uitnodigingen kunnen worden gepersonaliseerd op basis van uw behoeften en interesses.

LONGCHAMP verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrondslagen

Creatie en beheer van klantaccounts

Toestemming van de betrokkene voor dit specifieke doel (artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

Het verzenden van promoties, evenementen en nieuws van LONGCHAMP (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming)

Beheer van inschrijvingen en uitschrijvingen op commerciële aanbiedingen

Ontwikkeling van statistieken, marketinganalyse en klantenrelatiebeheer

Organisatie van wedstrijden en online informatie voor winnaars

Behandeling van een aanvraag via het online contactformulier

Orderverwerking en follow-up

Uitvoering van een contract waar de betrokkene deel van uitmaakt of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (artikel 6.1.b), van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te allen tijde intrekken, met uitzondering van de verwerking en het volgen van bestellingen.

Uw persoonsgegevens worden verzameld in opdracht van de onderneming LONGCHAMP SAS, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de LONGCHAMP-groep en aan haar dienstverleners binnen de Europese Economische Ruimte.

Gezien de internationale invloed van de LONGCHAMP-groep en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven. LONGCHAMP garandeert echter dat zij de nodige maatregelen heeft genomen om een passend niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheden te waarborgen, waardoor een veilige overdracht van uw gegevens mogelijk wordt.

Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen aan franchisenemers van winkels van LONGCHAMP voor het commerciële en promotionele beheer van hun verkooppunt.

In alle gevallen is de verzamelde informatie strikt vertrouwelijk en beschermd om te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of toegankelijk wordt gemaakt voor onbevoegden. 

LONGCHAMP verbindt er zich echter toe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

In overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens en deze te beperken, dat u kunt uitoefenen door zich te richten tot LONGCHAMP SAS, 12 rue Saint-Florentin - 75001 Parijs (Frankrijk). Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs; u kunt tevens ons online contactformulier gebruiken, beschikbaar op de website Longchamp.com. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres: dpo@longchamp.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), waarmee u per post contact kunt opnemen (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIJS CEDEX 07).

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op de website en alle elementen waaruit deze bestaat (merken, modellen, auteursrechten, domeinnamen...) zijn het voorwerp van een exclusief eigendoms- of gebruiksrecht ten voordele van LONGCHAMP. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LONGCHAMP, is verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik, met uitsluiting van commerciële doeleinden.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de bestelling en alle handelingen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil, nodigen wij u uit om eerst per e-mail contact met ons op te nemen op het e-mailadres dat in de tabel aan het begin van dit document is vermeld.

Als het geschil niet in der minne kan worden geschikt met onze Dienst Online Verkoop, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.

Voor bestellingen die in Frankrijk worden geleverd, kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdienst van de FEVAD (Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance), waar wij lid van zijn:

 • Per post, door te schrijven naar de bemiddelingsdienst voor e-commerce van de FEVAD (rue de la Boétie 60, 75008 Parijs);
 • Online, door het invullen van het formulier op de website van de FEVAD bemiddelingsdienst voor e-commerce (http://www.mediateurfevad.fr).

U kunt het geschil ook oplossen via het online platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bij gebreke van een minnelijke schikking zullen alle geschillen waartoe de in toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden gesloten koop- en verkooptransacties aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, annulering, gevolgen en hun uitwerking, en die niet konden worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken volgens de voorwaarden van het gemene recht.

 

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ik/wij(1)  meld/meldt u (1) hierbij mijn/onze  (1) herroeping uit het contract voor de verkoop van het goed  (1) hieronder :

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bestelnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Besteld op (1)/ontvangen op (1) : ……………………………………………………………………………….

Naam van de consument(en) : …………………………………………………………………………………..

Adres(sen) van de consument(en) : …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening van de consument(en)

(alleen in het geval van de kennisgeving van dit formulier op papier)

Datum

________________________________

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is