Privacy Beleid

Versie van 15/03/2019

LONGCHAMP hecht bijzonder belang aan de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van zijn website Longchamp.com. Daarom zullen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

Dit Privacy Beleid zet het beleid uit van LONGCHAMP op gebied van persoonlijke gegevens. Wanneer u onze website bezoekt, erkent u kennis genomen te hebben van de hier onderstaande informatie, en accepteert u de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.

Wij raden u aan dit Privacy Beleid geregeld na te slaan, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1. Toepassingsgebied 

Het Privacy Beleid heeft als doel de beheer- en verwerkingsvoorwaarden vast te leggen van de tijdens uw bezoek verzamelde persoonlijke gegevens. De verzamelde gegevens zijn met name onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, als gewijzigd, en Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016.

Wij verstaan onder «persoonlijke gegevens» iedere informatie die betrekking heeft tot een fysiek persoon die als zodanig direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Dit kan zijn door inloggegevens als gebruikersnaam, ID, een pseudoniem, of door één of meerdere elementen specifiek verbonden aan een fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Doeleinden van verzameling

LONGCHAMP heeft de verzamelde persoonlijke gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrondslagen

Creatie en beheer van klantaccounts 

Toestemming van de betrokkene voor dit specifieke doel (artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

Het verzenden van promoties, evenementen en nieuws van LONGCHAMP (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming) 

Beheer van inschrijvingen en uitschrijvingen op commerciële aanbiedingen 

Ontwikkeling van statistieken, marketinganalyse en klantenrelatiebeheer 

Organisatie van wedstrijden en online informatie voor winnaars 

Behandeling van een aanvraag via het online contactformulier

Orderverwerking en follow-up 

Uitvoering van een contract waar de betrokkene deel van uitmaakt of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te allen tijde intrekken, met uitzondering van de verwerking en het volgen van bestellingen.

3. Verantwoordelijke gegevensverwerkingen

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor de rekening van maatschappij LONGCHAMP SAS, als verantwoordelijke gegevensverwerkingen. Deze gegevens kunnen tevens overgedragen worden aan andere filialen van de Groep LONGCHAMP, en zijn dienstverleners binnen de Europese Economische Ruimte, die de bestellingen beheren en bijdragen aan de verbetering van de klantenservice.

Gezien de wereldwijde verspreiding van de Groep LONGCHAMP, en met het doel de kwaliteit van onze diensten te optimaliseren, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen worden. LONGCHAMP kan niettemin verzekeren dat alle noodzakelijke maatregelen genomen zijn om de privacy van personen voldoende te beschermen, en daarom een beveiligde overdracht van uw gegevens mogelijk te maken.

Uw gegevens kunnen tevens overgedragen worden aan franchisenemers van LONGCHAMP-winkels, voor het commercieel beheer en promotionele activiteiten van hun verkooppunt.

4. Bewaartermijn

Wij zullen de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

5. Veiligheid

De verzamelde informatie is strikt vertrouwelijk, en wordt beveiligd om het verlies, verminking of enige andere aantasting van de informatie op haar website te voorkomen, of dat ze in verkeerde handen terechtkomen. Uw transacties vinden plaats via een erkende bank, en zijn daarbij beveiligd door een versleutelde SSL-verbinding.

6. Toegang tot persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens, alsmede het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van dergelijke gegevens en deze te beperken, dat u kunt uitoefenen door zich te richten tot LONGCHAMP SAS, 12 rue Saint-Florentin - 75001 Parijs (Frankrijk). Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs; u kunt tevens ons online contactformulier gebruiken. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens op het volgende adres: dpo@longchamp.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), waarmee u per post contact kunt opnemen (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIJS CEDEX 07).

Indien u zich aanmeldt voor onze speciale acties, kunnen wij u aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen of de actualiteiten van het merk LONGCHAMP versturen per post, e-mail, sms, telefoon. U beschikt over de mogelijkheid u hiervoor af te melden, door de instructies op iedere drager te volgen.