De Longchamp-garantie

 • Onze producten zijn overeenkomstig de geldende voorschriften. Ze profiteren van de knowhow en de kwaliteit van LONGCHAMP.

  Ze genieten dan ook van een garantie tegen alle fabricagefouten. Als er zich een dergelijke fout voordoet, verplicht LONGCHAMP zich om uw aankoop gratis te repareren of te vervangen. In geval van vervanging worden de defecte artikelen niet vergoed.

  De LONGCHAMP-garantie dekt natuurlijk niet de normale slijtage, noch incidentele beschadigingen, noch beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van een oplosmiddel of door ongewoon gebruik van het artikel.

  Om de LONGCHAMP-garantie in werking te laten treden, vragen we u om zonder afwachten contact op te nemen met onze klantenservice e-shopping: klantenservice@eshopping.longchamp.com. Zij zullen u, na controle, aangeven hoe u uw artikel(en) retour kunt zenden.

  WETTELIJKE GARANTIES
  De LONGCHAMP-artikelen profiteren bovendien van de wettelijke garantie van overeenkomstigheid en van de garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen (art. L211-1 tot L212-1 van de Franse consumentenwet – artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek).

  U beschikt over een termijn van 2 jaar om te verzoeken om de genoemde garanties bij de klantenservice LONGCHAMP. Deze termijn loopt vanaf de levering van de artikelen voor de wettelijke verplichting van overeenkomstigheid (artikel L211-12 van de Franse consumentenwet), van de ontdekking van het gebrek voor de garantie op verborgen gebreken (artikel 1648 van het burgerlijk wetboek).

  Om de wettelijke garantie in werking te laten treden, vragen we u om zonder afwachten contact op te nemen met onze klantenservice e-shopping: aide-fr@eshopping.longchamp.com. Zij zullen u, na controle, aangeven hoe u uw artikel(en) retour kunt zenden.