De Longchamp-garantie

 • WETTELIJKE GARANTIES

  De aangeboden artikelen voldoen aan de geldende regelgeving. Zij genieten van de expertise en kwaliteit van LONGCHAMP en van de wettelijke garanties.

  In het kader van de implementatie van wettelijke garanties nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op het e-mailadres dat in de tabel op pagina 2 is vermeld. Na verificatie zullen wij u informeren over de te volgen procedure.

  Hieronder vindt u de bepalingen met betrekking tot de wettelijke garanties die gelden voor elk van de landen waar wij producten op de markt brengen.

  FRANKRIJK

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

  In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumptie.

  Elk gebrek aan conformiteit dat binnen vierentwintig (24) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

  In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

  SPANJE

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

  In het geval van een gebrek, kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

  Elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen vierentwintig (24) maanden na levering manifesteert, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

  In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

  ZWITSERLAND

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

  In dit geval kunt u, in plaats van de prijs te verlagen of het artikel te retourneren, kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de geldende kostenvoorwaarden.

  Elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen vierentwintig (24) maanden na levering manifesteert, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

  In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

  DUITSLAND

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

  In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

  Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het gebrek aan conformiteit dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen manifesteert, geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  U heeft twee (2) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment van de levering van de artikelen.

  In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

  OOSTENRIJK:

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U beschikt over een termijn van twee (2) jaar na de levering van de goederen om de vermelde garantie in te roepen.

  Wanneer het product defect is, kunt u - onder voorbehoud van de toepasselijke kosten – kiezen tussen herstelling of omruiling van het product.

  Elk gebrek dat binnen de zes (6) maanden na levering duidelijk wordt, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht om het bestaan van het defect tijdens deze periode te bewijzen.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  U beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf het tijdstip van levering en zes (6) maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek om de vermelde garantie in te roepen.

  Na de vaststelling van een gebrek dat het voorwerp geheel of deels onbruikbaar maakt voor het doel waarvoor het bestemd is, kunt u ofwel de koop annuleren ofwel een korting op de verkoopprijs verkrijgen.

  BELGIË

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het ogenblik van de levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar na de levering voordoet. De vordering van de consument verjaart binnen één (1) jaar na de dag waarop hij het gebrek aan conformiteit vaststelt, maar deze termijn mag niet vóór het einde van de termijn van twee (2) jaar verstrijken.

  Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het gebrek aan conformiteit dat zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen manifesteert, geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  De consument is verplicht de verkoper binnen twee (2) maanden na de dag waarop de consument het gebrek aan conformiteit vaststelt, op de hoogte te stellen van het gebrek.

  In geval van een gebrek aan conformiteit kunt u kiezen tussen het kosteloos herstellen of vervangen van de goederen, tenzij dit onmogelijk of buitenproportioneel is. Indien u geen recht heeft op reparatie of vervanging van de goederen, of indien de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast wordt uitgevoerd, kunt u een passende vermindering van de prijs of beëindiging van de overeenkomst eisen, tenzij het gebrek aan conformiteit gering is.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  Na de twee (2) jaar zoals hierboven bedoeld met betrekking tot de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet u van de garantie tegen verborgen gebreken indien u een gebrek ontdekt dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat dit gebruik zo sterk vermindert dat u het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft als u het had gekend.

  Uw vordering moet dan binnen een korte periode na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.

  In het geval van een verborgen gebrek, bent u vrij om te kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs.

  LUXEMBURG

  • Wettelijke garantie van conformiteit

  U heeft twee (2) jaar de tijd om een beroep te doen op de wettelijke conformiteitsgarantie vanaf de datum van levering van de artikelen.

  In dit geval kunt u kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de huidige kostenvoorwaarden.

  Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  • Garantie tegen verborgen gebreken

  Bovendien kunt u ervoor kiezen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel toe te passen.

  U heeft één (1) jaar de tijd om de garantie tegen verborgen gebreken te implementeren vanaf het moment dat het gebrek wordt ontdekt.

  In geval van een gebrek dat het artikel geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is, heeft u de keuze om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen.

  NEDERLAND

  U beschikt over een termijn van twee (2) jaar om de wettelijke garantie van overeenstemming in te roepen na de levering van de artikelen.

  Indien blijkt dat artikelen gebreken vertonen en/of niet aan bovenvermelde normen voldoen, heeft u het recht, ten eerste, om het artikel te laten herstellen of vervangen, en, indien dit niet mogelijk is of redelijkerwijs niet van ons kan worden gevraagd, ten tweede, heeft u het recht de verkoop te annuleren of een korting te ontvangen op de verkoopprijs. onder de toepasselijke prijsvoorwaarden.

  Elke niet-overeenstemming die zich binnen de zes (6) maanden vanaf de levering manifesteert wordt geacht al te hebben bestaan op het tijdstip van aflevering. U hoeft het bestaan van een niet-overeenstemming die zich manifesteert tijdens deze periode dus niet te bewijzen.

  GROOT-BRITTANNIË 

  U beschikt over een termijn van zes (6) jaar om een beroep te doen op de wettelijke garanties na de levering van de artikelen.

  Gedurende de periode van dertig (30) dagen na levering van de artikelen, heeft u een "korte periode van recht op afwijzing" in het geval van een defect artikel.  In dit geval heeft u het recht om de artikelen te weigeren en een volledige terugbetaling te vragen. Wij zullen de redelijke retourkosten van de artikelen betalen (d.w.z. alle redelijke kosten die zijn gemaakt om de artikelen te retourneren via een overeengekomen gewone post/koeriermethode), tenzij:

  •           U laat de artikelen in een winkel afleveren en u brengt de artikelen terug naar dezelfde winkel;

  •           De artikelen worden per post geleverd en u stelt ze ter beschikking van LONGCHAMP zodat deze ze op uw afleveradres kan afhalen.

  In plaats daarvan kunt u een reparatie of vervanging aanvragen. Deze termijn is niet beperkt tot dertig (30) dagen, en wanneer de termijn van dertig (30) dagen voor de "korte termijn van recht op afwijzing" is verstreken, kunt u nog steeds gebruik maken van dit recht van beroep.

  Als u gebruik maakt van uw recht op reparatie of vervanging, maar de eerste poging tot reparatie/vervanging is nog steeds gebrekkig of niet-conform, of reparatie/vervanging is niet mogelijk, dan heeft u recht op een "definitief recht op afwijzing", waardoor u de artikelen kunt terugsturen en een terugbetaling kunt vragen of de artikelen kunt behouden maar een korting op de prijs voor het defect vragen.

  Indien het definitieve afwijzingsrecht meer dan zes (6) maanden na levering van de artikelen wordt uitgeoefend, kan LONGCHAMP een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling om rekening te houden met het gebruik dat u reeds heeft ontvangen.

  Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na levering wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  IERLAND

  U heeft een termijn van zes (6) jaar om een beroep te doen op de wettelijke garantie.

  Uw vordering moet binnen een korte periode na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.

  Elk gebrek aan conformiteit dat binnen zes (6) maanden na de aankoop wordt vastgesteld, wordt geacht te bestaan op het moment van levering. U bent dus niet verplicht het bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aan conformiteit tijdens deze periode.

  In het geval dat een defect is bewezen, kunt u een terugbetaling krijgen voor uw product, of als dat niet het geval is, de reparatie of vervanging ervan.

   

  KLANTENSERVICE

  De klantenservice van LONGCHAMP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van slijtagereparaties aan uw artikelen en voor het uitvoeren van reparaties in het kader van de uitvoering van de wettelijke garanties.

  Om contact op te nemen met onze klantenservice nodigen wij u uit om bij voorkeur een e-mail te sturen naar het adres dat in de tabel op pagina 2 van dit document is vermeld.

  U kunt ook een bezoek brengen aan een LONGCHAMP winkel of erkende LONGCHAMP wederverkoper.

  Onder voorbehoud van de geldende wettelijke bepalingen wordt uw artikel naar onze werkplaatsen gestuurd, die de juiste beslissing zullen nemen:

  • In geval van een fabricagefout die door onze werkplaatsen wordt vastgesteld en gevalideerd, repareren wij uw artikel gratis of vervangen wij het door een nieuw artikel van gelijke waarde.

  • Voor reeds gebruikte artikelen kan de reparatie tegen een vergoeding worden uitgevoerd (de meest voorkomende reparatietarieven zijn in elke winkel verkrijgbaar). Het bedrag wordt u meegedeeld bij het indienen van uw artikel.

  • Uw artikel zal niet worden gerepareerd als het te versleten is. Het zal u dan worden geretourneerd zoals het is.

  VERANTWOORDELIJKHEID

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het mogelijke verschil in kleur tussen "scherm/realiteit", de voorwaarden van de persoonlijke boodschap die u bij uw geschenk voegt en de mogelijke gevolgen daarvan, de keuzes van personalisatie van het gepersonaliseerde artikel dat niet geschikt zou zijn, zelfs als het een geschenk is.

  Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk of in gebreke voor enige vertraging of niet-nakoming als gevolg van het optreden van een geval van overmacht.

  Ten slotte vestigen wij uw aandacht op het feit dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een bestelling van een minderjarige, ongeacht of de ouders deze bestelling al dan niet hebben goedgekeurd.